KURULLAR

Başkan
Prof. Dr. Yaşar Bayındır

                              Başkan Yardımcısı                                                         Başkan Yardımcısı
                              Prof. Dr. Tuba Dal                                                           Prof. Dr. Selma Ateş 

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr . Mustafa Kemal Çelen                                                                                                                                Prof. Dr. Yeşim Taşova                                                                                                                                            Doç. Dr. Fesih Aktar                                                                                                                                                  Doç. Dr. Süheyla Kömür                                                                                                                                                Doç. Dr. Ferit Kuşçu                                                                                                                                                  Doç. Dr. Selçuk Nazik                                                                                                                                              Öğr. Gör. Dr. İrem Akdemir Kalkan                                                                                                                          Dr. Öğr. Üyesi Sibel Altunışık Toplu                                                                                                                        Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özlem Mete                                                                                                                              Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Mermutluoğlu                                                                                                                     Dr. Öğr. Üyesi Meryem Merve Ören                                                                                                                          Dr. Öğr. Üyesi. Yeşim Yıldız                                                                                                                                    Uzm. Dr. Eyüp Arslan                                                                                                                                              Uzm. Dr. Ömer Karaşahin                                                                                                                                        Arş. Gör. Dr. Yakup Demir                                                                                                                                      Ecz. Merve Ayhan